Odpowiednia instalacja elektryczna vs bezpieczeństwo

Instalacja elektryczna w domu powinna być prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Ma to ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa w nieruchomości. Niedociągnięcia mogą bowiem doprowadzić do pożaru i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Szczególną uwagę należy zwrócić na projekt i montaż, które powinny odbyć się profesjonalnie.

 

Instalacja elektryczna dopasowana do budynku

Przede wszystkim projekt. Instalacja elektryczna na tym etapie powinna powstać za sprawą osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia. W projekcie znaczenie ma wydzielenie odpowiedniej ilości obwodów trójfazowych, zaplanowanie właściwej liczby obwodów jednofazowych, określenie ilości i rozmieszczenia gniazd wtykowych oraz zaplanowanie włączników różnicowoprądowych w pomieszczeniach „mokrych”, takich jak kuchnia czy łazienki. Jeśli instalacja zostanie odpowiednio stworzona, to będzie zapewniać bezpieczeństwo w czasie jej użytkowania. Znaczenie ma tu jednak również kwestia prawidłowej eksploatacji wszelkich sprzętów i urządzeń elektrycznych.

Pamiętajmy również, że instalacja domowa powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami. W związku z tym zachodzi konieczność zastosowania bezpieczników topikowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników nadmiarowoprądowych i wyłączników różnicowoprądowych. Sprawność instalacji powinna być również regularnie kontrolowana przez specjalistę.

Bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej

Regularne przeglądy i w razie konieczności remont instalacji elektrycznej są podstawą. Jednak musimy również pamiętać, aby uczyć obchodzenia się z elektryką dzieci, co pozwoli na minimalizowanie ryzyka wypadku. Nie dotykamy uszkodzonych kabli i wtyczek, a gdy takie są, zlecamy ich wymianę jak najszybciej specjaliście. Pamiętajmy również, że sprzętu podłączonego do prądu nie wolno dotykać mokrymi rękoma. Dotyczy to przede wszystkim suszarek, po które najczęściej sięgamy w takich sytuacjach. Należy uczulać na to również dzieci.