Instalacje odgromowe

Wykonujemy instalacje odgromowe, których podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie obiektu budowlanego przed uderzeniami pioruna. Jego energia zostaje odprowadzona w bezpieczny sposób bezpośrednio do ziemi. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym instalacja odgromowa musi zostać zamontowana w budynkach wyższych niż 15 metrów oraz obiektach, których powierzchnia wynosi minimum 500 metrów sześciennych. Co więcej, tego rodzaju instalacja powinna zostać zamontowana w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych. Warto jednak każdy obiekt wyposażyć w piorunochron, aby zwiększyć bezpieczeństwo jego użytkowania.

 

instalacja na dachu


Z czego składa się instalacja odgromowa?

O tym, jak wygląda instalacja odgromowa, decyduje norma PN-EN 62305-1:2011. Częścią instalacji, bezpośrednio montowaną na dachu budynku, są zwody pionowe i poziome. Montuje się je wzdłuż kalenicy, przy krawędziach dachu, dzięki czemu powstaje specjalna siatka zwodów. W przypadku stromych dachów należy użyć dodatkowych wsporników. Co ciekawe, czasem rolę zwodów przejmują części domu i elewacji, które są wykonane z metalu i łączone z instalacją uziemiającą budynek.

Zwody i uziomy są łączone za pomocą przewodów odprowadzających, wykonanych z tych samych materiałów co zwody. Montuje się je zarówno na elewacji, jak i pod elewacją w rurach odgromowych o dużej odporności na przebicia elektryczne. Ostatnim elementem instalacji odgromowej są uziomy naturalne, pionowe lub sztuczne. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!