Instalacje odgromowe

Wykonujemy instalacje odgromowe, których podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie obiektu budowlanego przed uderzeniami pioruna. Jego energia zostaje odprowadzona w bezpieczny sposób bezpośrednio do ziemi. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym instalacja odgromowa musi zostać zamontowana w budynkach wyższych niż 15 metrów oraz obiektach, których powierzchnia wynosi minimum 500 metrów kwadratowych. Co więcej, tego rodzaju instalacja powinna zostać zamontowana w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych. Warto jednak każdy obiekt wyposażyć w piorunochron, aby zwiększyć bezpieczeństwo jego użytkowania. Jesteśmy doświadczoną firmą, która oferuje również instalacje teletechniczne oraz inne usługi elektroinstalacyjne.

Dlaczego instalacja odgromowa jest ważnym elementem budynków?

Instalacja odgromowa to system elementów służących do ochrony budynków przed wyładowaniami atmosferycznymi. Głównym celem instalacji odgromowej jest ochrona ludzi i mienia przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Pioruny mogą bowiem powodować poważne szkody w budynkach, takie jak pożary, uszkodzenie konstrukcji czy zniszczenie urządzeń elektrycznych. Instalacja odgromowa jest więc nie tylko ważna dla bezpieczeństwa materialnego, ale także dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców budynków. Nasza firma buduje instalacje zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi dotyczącymi ochrony przeciwpiorunowej budynków.

instalacja na dachu