Kosztorysy

Jeśli planują Państwo budowę, remont, modernizację lub rozbudowę instalacji, konieczny będzie kosztorys prac instalacyjnych. Warto się zgłosić do naszej firmy i umówić się na indywidualne wykonanie takiego kosztorysu planowanych czynności. Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu kosztorysów instalatorskich, zwłaszcza kosztorysów inwestorskich. Przeprowadzamy precyzyjne i profesjonalne wyceny inwestycji instalacyjnych. Zapewniamy terminową realizację zlecenia!

Dlaczego kosztorys prac elektroinstalacyjnych jest konieczny?

Kosztorys prac elektroinstalacyjnych to niezbędny element planowania i realizacji usługi, który pozwala na dokładne oszacowanie kosztów związanych z wykonaniem instalacji. Stanowi też ważne narzędzie komunikacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Kosztorys powinien być sporządzony w sposób przejrzysty i szczegółowy. W skład kosztorysu prac instalacyjnych wchodzą:

  • opis techniczny – zakres prac oraz specyfikacja techniczna poszczególnych elementów instalacji elektrycznej;
  • wykaz materiałów – lista wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania instalacji i ich ilość;
  • wykaz robót – opis etapów prac, wraz z ich zakresem, jednostką miary oraz ceną jednostkową;
  • suma kosztów – całkowita wartość inwestycji, uwzględniająca zarówno koszty materiałów, jak i robocizny.

pan z notesem do kosztorysowania