Przegląd instalacji elektrycznej

Obowiązek dokonania przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu wprost wynika z prawa budowlanego – musi zatem być spełniany co 5 lat. Przeprowadzamy inspekcje elektryczne na terenie Wrocławia na prośbę właścicieli budynków lub administratorów bloków wielorodzinnych. Na ich podstawie można uzyskać informacje na temat aktualnego stanu technicznego obiektu.

 

Kto przeprowadza przegląd instalacji elektrycznej?

Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych elektryków z uprawnieniami, którzy odbyli wiele specjalistycznych szkoleń. Dzięki temu instalacja mieszkaniowa może zostać poddana odpowiednim testom. Do wykonania inspekcji elektrycznych kwalifikują uprawnienia kategorii E1 i D1. Dysponujemy certyfikowanymi i właściwie skalibrowanymi urządzeniami pomiarowymi.

 

Jak wygląda inspekcja elektryczna?

W trakcie przeglądu instalacji elektrycznej sprawdzamy przewody elektryczne w zakresie rezystancji izolacji kabli oraz przewodów w obwodach zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku starszych instalacji w blokach sprawdza się także stan osłon służących jako ochrona przeciwporażeniowa. Podczas inspekcji elektrycznej kontrolujemy parametry pętli zwarciowej, a także działanie wyłączników różnicowoprądowych.

 

Kto może dokonać odbioru instalacji elektrycznej?

Dzięki posiadaniu certyfikatu kwalifikacyjnego grupy G1 możemy dokonać odbioru instalacji elektrycznej we Wrocławiu i okolicach. Dysponujemy uprawnieniami energetycznymi dotyczącymi urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Sporządzamy specjalny dokument prawny poświadczający stan instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Serdecznie zachęcamy do kontaktu!