Modernizacja tablic elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne – zwane także tablicami rozdzielczymi lub skrzynkami elektrycznymi – to bardzo ważny element instalacji domowej i przemysłowej, odpowiadający za prawidłowy przepływ energii elektrycznej. Z tego powodu jest narażony na uszkodzenia i zużycie – głównie ze względu na narażenie na długofalową eksploatację w każdych warunkach. W związku z tym nasza firma oferuje usługę modernizacji tablic elektrycznych w budynkach różnego rodzaju. Dzięki odpowiedniej przebudowie instalacja elektryczna może lepiej funkcjonować – bezawaryjnie i całkowicie bezpiecznie.

Dlaczego warto przeprowadzać modernizacje elektryczne?

Nieustannie rozwijające się technologie i normy bezpieczeństwa sprawiają, że stare instalacje elektryczne nie spełnią obecnych standardów i wymagają modernizacji elektrycznych. Dotyczą one również serca instalacji, czyli tablic elektrycznych. Stare tablice mogą być niewystarczająco odporne na przeciążenia czy zwarcia, co może prowadzić do groźnych sytuacji, takich jak pożary czy porażenia prądem. Kolejnym istotnym aspektem jest efektywność energetyczna. Nowoczesne rozdzielnice elektryczne są wyposażone w zaawansowane systemy zarządzania energią, które pozwalają na optymalizację zużycia prądu oraz redukcję kosztów związanych z jego eksploatacją. Ponadto modernizacja tablic może przyczynić się do podniesienia wartości nieruchomości, co jest szczególnie istotne w przypadku planowania sprzedaży czy wynajmu obiektu.

kilka tablic elektrycznych


Jak wygląda modernizacja tablic rozdzielczych?

Często się zdarza, że każdy poważniejszy remont instalacji oznacza konieczność wymiany tablic elektrycznych, zwłaszcza tych starszych, nieprzystosowanych do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Elektryk, który przeprowadza taką modernizację, powiadamia najbliższy zakład energetyczny o zdemontowaniu liczników energii elektrycznej. Po zakończonych pracach należy bezzwłocznie zgłosić konieczność nowego zaplombowania urządzenia.

Najnowsze rozdzielnice zwierają urządzenia modułowe umiejscowione na znormalizowanej szynie instalacyjnej. Bezpieczniki topikowe należą już do przeszłości – przy remoncie instalacji należy je wymienić, gdyż mogą stanowić niebezpieczeństwo dla użytkowników i mieszkańców danego budynku. Niezabudowana tablica może stanowić zagrożenie, a przestarzałe topiki mogą wywołać pożar w obiekcie. W związku z tym warto przeprowadzić modernizację tablic elektrycznych pod czujnym okiem naszych specjalistów.